Lékárna Janovská v Praze

Obchodní podmínky

lékárny Janovská

se sídlem Valentova 1729/17, 149 00, Praha 4 - Chodov
provozovna: Janovská 486, Praha 10, 109 00
IČO: 01480065
DIČ: CZ01480065
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.lekarnajanovska.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží prodávajícího kupujícímu a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
1.2. Převzetím zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
1.3 Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech po vymezenou provozní dobu; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny, (viz dle pracovní doby, odborné poradenství poskytuje Mgr. Adriana Vrlová, případně Kateřina Kolářová)

2. Ceny a slevy

2.1. Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni objednání zboží.
2.2. Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran.

3. Dodací podmínky

3.1. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
3.2. Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě.
3.3. Možnosti dodání: přímo vyzvednutím v lékárně (zdarma) nebo zasílání přepravní společností (GLS, PPL (možnost doručení na provozovnu)) nebo poštou.
Cena dopravy GLS a PPL:
* 0 - 500 Kč (95 Kč na dobírku, 75 Kč bankovní převod)
* 500 - 1000 Kč (90 Kč na dobírku, 70 Kč bankovní převod)
* 1000 - 1700 Kč (80 Kč na dobírku, 60 Kč bankovní převod)
* 1700 - 2400 Kč (70 Kč na dobírku, 50 Kč bankovní převod)
* nad 2400 Kč doprava zdarma
Cena dopravy PPL provozovna:
* 0 - 500 Kč (85 Kč na dobírku, 65 Kč bankovní převod)
* 500 - 1000 Kč (80 Kč na dobírku, 60 Kč bankovní převod)
* 1000 - 1700 Kč (70 Kč na dobírku, 50 Kč bankovní převod)
* 1700 - 2400 Kč (60 Kč na dobírku, 40 Kč bankovní převod)
* nad 2400 Kč doprava zdarma
Cena dopravy pošta:
* 0 - 5000 Kč (220 Kč na dobírku, 200 Kč bankovní převod)
* nad 5000 Kč doprava zdarma
3.4. Doba dodání: zásilka bude odeslána objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky; v případě nemožnosti dodání objednávky se lékárna zavazuje, že objednateli oznámí nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.
3.5. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím.
3.6. Pokud není objednané zboží skladem, kupující bude informován emailem či telefonicky.
3.7. Zboží bude baleno, uloženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
3.8. V případě objednání léku na předpis je možný pouze osobní odběr v lékárně proti receptu.

4. Platební podmínky

4.1. Zboží je možné zaplatit při převzetí na poště. Dále je možné v Lékárně Janovská Vaši objednávku uhradit platební kartou nebo v hotovosti (na adrese Lékárna Janovská, Janovská 486, 109 00 Praha 10); případně je možné platit poukázkami (Benefity, Benefity plus, Unišek, Sodexo, Edendred a jiné - vždy je nutné uvést do poznámky v objednávce).
4.2. Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dodávku.
4.3. Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku), pokud není dohodnuto jinak.
4.4. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu – faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.

6. Reklamace

6.1. Kupující je povinen vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
6.2. Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
6.3. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen k náhradní dodávce nebo k navrácení zaplacených peněz.
6.4. U reklamace spojené s vrácením reklamovaných registrovaných léčivých přípravků budou zákazníkovi vráceny náklady nejen za samotné léčivo, ale i náklady vynaložené na vrácení léčiva (dle ustanovení § 85 odst. 2 písm.)

7. Náhrada škod

7.1. Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.